xırda-para

xırda-para
sif.
1. Xırda, kiçik. Köç vaxtı, özün bilirsən ki, xırda-para şeylər çox olur və tərəkəmə əhlində də insaf olmaz, əlinə hər nə gəlsə, ağırlığına, yüngüllüyünə baxmayıb, atır dilsiz-ağızsız heyvanın üstə. . F. K.. <Hacı Novruz:> Xırda-para mülk sahibləri hamısı bizim tərəfimizdə olacaqlar. Ə. H.. // İs. mənasında. Xırda, kiçik şey və s. <Kərbəlayı Məhəmmədvəli:> Ancaq bu qış səkkiz camışım, on dörd inəyim, xırda-paradan başqa, tələf olubdur. N. V..
2. məc. Əhəmiyyətsiz, cüzi, kiçik. İndiyə qədər də <Meşinovun> xırda-para işlərdə ilişib qalmağı yalnız müvəqqəti bir haldır. S. R.. <Nazlı:> Ancaq, Rövşəncan, bizim burada bəzi xırda-para işlərimiz var. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ilişmək — f. 1. Taxılmaq, taxılıb qalmaq, bir şeyə keçib qalmaq. <İlyasın> saçlarına quru ot və saman çör çöpləri ilişmişdi. Ə. M.. // Qarmaq, mıx kimi iti bir şeyə keçmək. Paltarım mıxa ilişdi. – Çəpərdən hoppananda dəsmal tikana ilişdi. M. C.. Tez… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • doğramaq — f. 1. Doğrayıcı, kəsici alətlə bir şeyi xırda xırda kəsmək, parça parça kəsmək; parçalayıb, sındırıb kiçik kiçik hissələrə ayırmaq. Odun doğramaq. Qənd doğramaq. – . . Ətyeyən heyvanın, məsələn, pişiyin dişlərinin hamısı iti bıçaq kimidir. Çünki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xaşxaş — is. bot. 1. Tərkibində süd şirəsi olan iri çiçəkli və içi xırda toxumlarla dolu qozaşəkilli meyvə verən bitki. Xaşxaşlar cinsi . . birillik, ikiillik və ya çoxillik otlardır. Süd şirələri ağdır. M. Qasımov. Lalələr tökülüb qurtarmış, xaşxaş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”